top of page

O Szkole

Polska Szkoła im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bazylei została założona przez panią Małgorzatę Lityńską w 1998 roku. Głównym kierunkiem działania szkoły jest zapewnienie polskim dzieciom i młodzieży, mieszkającym w rejonie Bazylei, możliwości nauki języka polskiego, poznanie polskiej literatury, historii oraz zachowanie polskiej tożsamości kulturowej.
Wszystkie nauczycielki naszej szkoły to wspaniałe, pełne pasji kobiety, które poświęcając swój wolny czas i energię, wkładają mnóstwo pracy w przygotowanie i prowadzenie zajęć szkolnych, projektów artystycznych i edukacyjnych oraz imprez szkolnych.
Szkoła pełni rolę Centrum dla społeczności polskiej. Działa jako miejsce spotkań dla polskich rodzin, które chcą utrzymywać polskie tradycje i kontakty z innymi osobami
o polskim pochodzeniu.

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem szkoły.

IMG_6384.JPG

Od Pani Dyrektor

Wiedza jest jedyną rzeczą, która wzbogaca, a której nikt nikomu nie może odebrać.”
Ignacy Jan Paderewski

Witam serdecznie w Polskiej Szkole im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bazylei.
W każdą sobotę uczy się w niej ponad 100 uczniów
i uczennic w wieku od 3,5 do 18 lat. Oprócz nauki języka polskiego, historii i geografii Polski, staramy się wychowywać młodego człowieka w poczuciu przywiązania do Polski, podtrzymując tradycje narodowe, promując kulturę i przekazując wiedzę o współczesności kraju ojczystego.
W szkole jest miejsce dla wszystkich, którzy pomimo oddalenia od Polski chcą pielęgnować „polskie korzenie”
i troszczą się o zachowanie języka polskiego, ale przede wszystkim dla tych, którzy pragną być obecnie
i w przyszłości prawdziwymi Ambasadorami Polski na świecie.

Anita Pacha

IMG_6244.JPG

Misja Szkoły

Misja szkoły czyli to, co dla nas najważniesze:


Edukacja – umożliwiamy naszym uczniom doskonalenie umiejętności językowych oraz poznanie polskiej kultury, historii i tradycji
Promocja – pokazujemy, że język polski jest żywym, atrakcyjnym środkiem komunkacji z innymi ludźmi
Atmosfera – angażujemy się w tworzenie polskiej wspólnoty, pracujemy z pasją i obdarzamy się szacunkiem
Zadowolenie – radość, przygoda, inspirujące relacje to doświadczenia i przeżycia, które chcemy wyzwalać na zajęciach języka polskiego​

Wizja Naszej Szkoły

Szkoła realizuje swoje zadania we współpracy z Rodzicami, z ośrodkami polonijnymi działającymi w Szwajcarii oraz
z HSK Basel (Herkunftssprachen: Heimatliche Sprache und Kultur).
Nauczyciele wdrażają własne programy, innowacje pedagogiczne i projekty edukacyjne. Nasza szkoła jest miejscem, do którego uczniowie przychodzą z przyjemnością, a panująca w niej atmosfera sprzyja kształceniu umiejętności językowych.
Poprzez różnorodne zajęcia, warsztaty, prezentacje i wydarzenia kulturalne uczniowie mają możliwość pogłębiania swojej wiedzy o Polsce oraz odkrywania jej bogactwa geograficznego i historycznego.
Szkoła stwarza przestrzeń, w której uczniowie są dumni z polskiego dziedzictwa i świadomi swojej tożsamości narodowej.

Nasi Nauczyciele

Nasi Praktykanci

  • Facebook
  • Instagram
bottom of page