top of page

Nasze Klasy

W naszej szkole dzieci kształcą się od najmłodszych lat. Edukację mogą rozpocząć już w wieku 3,5-4 lat. 
Każda grupa prowadzona jest przez wykwalifikowanych

i zaangażowanych nauczycieli.

Szczególny nacisk kładzie się na zainteresowanie dzieci

i młodzieży językiem i kulturą polską, oraz rozbudzenie

w nich chęci porozumiewania się po polsku.

Materiał językowy dobierany jest selektywnie, a technika

i strategia nauczania w poszczególnych klasach dostosowane są do wieku i umiejętności uczniów.

Empty Classroom
  • Facebook
  • Instagram
bottom of page